alibooks.se

ALI books

Noter och fragment om arkitektur och förpliktelse

av arkitekten Ivo Waldhör

 

"Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver."info@alibooks.se

 

Metargatan 13

116 66 Stockholm


Noteringar och fragment om arkitektur och förpliktelse


Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver.


och:

arkitekten Ivo Waldhörs

NOTER OCH FRAGMENT OM ARKITEKTUR OCH FÖRPLIKTELSE