Tidigare

 ALI books

Noter och fragment om arkitektur och förpliktelse

av arkitekten Ivo Waldhör

 

"Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver."info@alibooks.se

 

Metargatan 13

116 66 Stockholm


Tidigare utgåvor

Don Q Tartarin och James Bond

om läsning och manlighet

 

Som ett fragment av en sönderriven skattkarta vill denna bok visa något många inte vill se, nämligen storheten i allt det som försvann med Nick Carter, Hjortfot, Ivanhoe och Don Q, men faktiskt också med Charles Bovary och Kurre-kurreduttöns kung.

 

Eyvind Johnson åter

Nedslag i ett studerat författarskap

 

Parallellt med läsandet och arbetet med avhandlingen om Eyvind Johnson – Till en berättelse om tröst – prövade Mats Tormod sig fram med texter i tidningar och tidskrifter för den som inte ids läsa hela avhandlingen.

 

Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare.

Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver.

Adress

info@alibooks.se

Noteringar och fragment om arkitektur och förpliktelse


Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver.


och:

arkitekten Ivo Waldhörs

NOTER OCH FRAGMENT OM ARKITEKTUR OCH FÖRPLIKTELSE