Barn

 ALI books

Bilderböcker

En dag vid ån

 

Det här är berättelsen om hunden Kvick och hans husse den dagen den kom i från varandra och blev oroliga.

Det är också en berättelse om en promenad genom staden och  utefter ån.

 

Tigrar i Trosa

 

Det här är hunden Kvicks berättelse om oron när det blev mörkt och om de blå tigrarna som till slut gav sig av.

 

Elsas bok


En liten bok om Elsa och segelbåten, piraterna, katten och hundarna.

Noter och fragment om arkitektur och förpliktelse

av arkitekten Ivo Waldhör

 

"Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver."info@alibooks.se

 

Metargatan 13

116 66 Stockholm


Noteringar och fragment om arkitektur och förpliktelse


Arkitekten Ivo Waldhörs funderingar efter ett livslångt arbetsliv som arkitekt och lärare. Några citat:


Arkitekten skall vara i stadens, stadsbornas och de boendes tjänst. Att sprattla för publiken är ovärdigt.


Min arkitektur skakar jag inte ur rockärmen och jag saknar den speciella sociala kompetensen som yrket kräver.


och:

arkitekten Ivo Waldhörs

NOTER OCH FRAGMENT OM ARKITEKTUR OCH FÖRPLIKTELSE